Vår kjære St. Kilda’s American Mister (Dino)
forlot oss i går 23.11.2017

The Kitchen Made Bia (Shiba) Forlot oss 11.10.2016

Sheltibo’s Black Bitch (Nicita) Forlot oss 01.07.2013