Ayla
Vi planlegger et kull på Ayla i løpet av Desember 2020
Hun vil bli parret med en tricolor han.

Goldie
Vi planlegger kull på Goldie i løpet av 2021
Hun vil bli parret med en sobel han.